Υπηρεσίες
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρχιτεκτονικές μελέτες νέων κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Ειδικευόμαστε σε μελέτες και αδειοδοτήσεις, που αφορούν κατοικίες, βίλες, εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εστιατόρια, καταστήματα, εξωκλήσια και πολλά άλλα. 

Με έντονες επιρροές από το άγριο ανάγλυφο της Αμοργού και την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εξελίσσεται με στόχο την ισορροπημένη σχέση μεταξύ κτιρίου και τοπίου, παράδοσης και σύγχρονου design, λειτουργικότητας, αισθητικής και εργονομίας.

Ο βασικός άξονας της σχεδιαστικής μας προσέγγισης καθορίζεται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη, από τις παραμέτρους που θέτει το τοπίο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και από τις δυνατότητες αξιοποίησης του ακινήτου.

Στατικές μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών οποιουδήποτε οικοδομικού έργου με παράδοση τεύχους υπολογισμών και ξυλοτύπων  για κάθε τύπο κατασκευής (οπλισμενό σκυρόδεμα,  σύμμεικτη κατσκευή,  φέρουσα τοιχοποιία).​

Βεβαιώσεις μηχανικού

Η Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα.

Έχει ισχύ 2 μηνών και αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων, που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγκατάστασης του καταστήματος, από τον οικείο Δήμο, ακολουθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης που περιλαμβάνει όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και τις τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα.

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρείται εντός της επιχείρησης φάκελος με όλα τα παραπάνω έγγραφα και σχέδια.

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), ενώ καταγράφονται και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Είναι πλέον υποχρεωτική η προσκόμιση του για την κατάρτιση κάθε πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου καθώς και σε κάθε μίσθωση ακινήτου.

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.​

 

Αναπαλαίωση και αποκατάσταση υφισταμένων κτιρίων

Η Αμοργός και οι μικρές Κυκλάδες είναι προστατευόμενοι οικισμοί, πράγμα που σημαίνει ότι τα οικιστικά σύνολα που συναντάμε σε αυτά τα νησιά φέρουν το βάρος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου. 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε την ιδιαίτερη μορφολογία των κτιρίων αυτών, που στέκονται αναλλοίωτα στο χρόνο. Με μεγάλο σεβασμό λοιπόν στις αξίες της παράδοσης και με εργαλείο τη σύγχρονη τεχνολογία και αρχιτεκτονική ματιά, δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τέτοιων κτιρίων να τα αποκαταστήσουν και να ζήσουν ξανά μέσα σε αυτά ανακαλώντας τις μνήμες του παρελθόντος.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι ο αρμονικός συνδυασμός του σύγχρονου τρόπου ζωής με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού.

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Με τον Ν.4495/17 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το ανάλογο πρόστιμο.

Με την υπαγωγή στον παραπάνω νόμο, εξασφαλίζεται η νομιμότητα του ακινήτου για τα επόμενα 30 χρόνια ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εξ’αυτών οριστικά.​

Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4495/17  απαγορεύεται να μεταβιβαστούν, ενδεχομένως να υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και να κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Τοπογραφικά διαγράμματα

​​Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη η οποία απεικονίζει τις κατακόρυφες προβολές των σημείων του εδάφους επάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο και περιλαμβάνει το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού.

Μέσα σε αυτό αναγράφονται η επιφάνεια του ακινήτου, οι περιμετρικές διαστάσεις του, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό, οι όροι δόμησης της περιοχής καθώς επίσης και τα πολεοδομικά μεγέθη, επιτρεπόμενης ή μη, μελλοντικής κτίσης/οικοδόμησης.

Απαραίτητο είναι πλέον, να αναφέρονται μέσα στο διάγραμμα, οι κρατικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ‘87,   ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της ακριβής θέσης του ακινήτου.

​Αναλαμβάνουμε την αποτύπωση κάθε είδους ακινήτου και την σύνταξη του αντίστοιχου Τοπογραφικού Διαγράμματος, το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη ενώ παράλληλα αποτελεί και το βασικό υπόβαθρο για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης.

Για ένα τοπογραφικό διάγραμμα, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

Μετρήσεις πεδίου με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων τελευταίας τεχνολογίας (Γεωδετικοί Σταθμοί, G.P.S.).

Εργασία γραφείου (επεξεργασία και έλεγχος των μετρήσεων, σχεδιαστική απόδοση).

Έρευνα του μηχανικού περί αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του ακινήτου, όρων δόμησης, περιμετρικής ζώνης οικισμού, ορίων απαλλοτρίωσης κλπ.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Το γραφείο μας, μετά την ανάθεση, αναλαμβάνει την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και σχεδίων, ώστε να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής του Κτηματολογίου, η δήλωση.

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών ιδιωτικών έργων.
Αναλαμβάνουμε, σε συνεργασία με έμπειρους τεχνίτες, να υλοποιήσουμε έργα μεγάλης και μικρής κλίμακας, συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το συνολικό κόστος του εγχειρήματος που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, εκπονώντας τεχνο-οικονομικές μελέτες με μεγάλη ακρίβεια.
Αναλαμβάνουμε με αφοσίωση την καθολική επίβλεψη του έργου σας με πλήρη ευθύνη και συνέπεια.

Σας παρέχουμε  ολοκληρωμένες προσφορές για κάθε κατασκευή, με στόχο την υψηλότερη ποιότητα και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη εσωτερικής διακόσμησης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ξεχωριστής ατμόσφαιρας. 

Το εύρος της μελέτης ξεκινά από την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων και καταλήγει στο δημιουργικό συνδυασμό υλικών και το λεπτομερή σχεδιασμό επίπλων.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της διαμόρφωσης και διακόσμησης εσωτερικών χώρων, αφορούν είτε νέους χώρους είτε χώρους που ανακαινίζονται μερικώς ή πλήρως. 

Έχουν ως πρώτο βήμα, τη μελέτη-σχεδιασμό, την παρουσίαση του χώρου σας σε τρισδιάστατη απεικόνιση και συνεχίζουν με την επίβλεψη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Σας προτείνουμε εξειδικευμένες εταιρείες για την αγορά επίπλων και εξοπλισμού σε προνομιακές τιμές.

 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η Αμοργός, τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε ιδανικό τουριστικό προορισμό.

Για το λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί αυξημένη ζήτηση ακινήτων προς πώληση, είτε για τουριστική εκμετάλλευση είτε για την απόκτηση μιας εξοχικής κατοικίας.  

Για να σας βοηθήσουμε, στην αναζήτηση των ιδανικών ακινήτων για εσάς, σας παρουσιάζουμε επιλεγμένα οικόπεδα, αγροτεμάχια και κατοικίες που διατίθενται προς πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.